Na Pražský Hrad míří denně tisíce turistů. Ale nebojte, areál je tak velký, že dav se zde snadno rozplyne. Z nejatraktivnějších architektonických skvostů vypíchněme katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, klášter sv. Jiří, Obrazárnu či Rožmberský palác. Vyhlídka na Prahu z Hradčanského náměstí před vstupem na 1. nádvoří navíc patří k nejkrásnějším v metropoli.

Největší hradní komplex na světě

Pražský hrad oficiálně drží jedno prvenství – podle Guinessovy knihy rekordů je největším souvislým hradním komplexem na světě. Celý areál tvoří řada paláců a církevních staveb, jejichž základy se dochovaly až z 10. století. Plochou, společně se zahradami, zaujímá téměř 70 000 m² a nechybí ani v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Hrad předurčen k úspěchu a slávě

Pražský hrad založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců a váže se k němu mnoho pověstí. Tou nejznámější je věštba Krokovy dcery Libuše o jeho vzniku a mohutné slávě. Pražský hrad byl cílem královské cesty a v moderních dějinách země je sídlem prezidenta. Ten dává svoji přítomnost na Pražském hradě najevo vztyčenou, respektive staženou, státní vlajkou.

S vlajkou, srdcem nebo trenkami

Kromě vlajky bylo během prezidentského období Václava Havla možné nad Hradem spatřit obrovské neonové srdce od výtvarníka Bořka Šípka. Další performance nad střechami Hradu však už nebyla hradní objednávkou, ale revoltou proti hlavě státu – roce 2015 zde místo vlajky zavlály velké rudé trenky od umělecké skupiny Ztohoven. Oba příklady potvrzují, že i v moderních dějinách České republiky patří Hrad k nejvýznamnějším místům české státnosti a zůstává důležitým médiem pro projevy směrem k veřejnosti i reflexí nálad ve společnosti.

Jak vyfotit Svatovítskou katedrálu?

Dominantou areálu Pražského hradu je bezkonkurenčně katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Sotva k ní projdete skrz 1. a 2. nádvoří s kašnou, zůstanete stát s hlavou zakloněnou a v němém úžasu. Přesně, jak to její architekti v čele s Petrem Parléřem ve 14. století zamýšleli. Největší a nejvýznamnější pražská katedrála se na 3. nádvoří klene do nebeské výšky a jen málokomu se podaří vyfotit ji od základů až po špičku. Hladká dlažba tu zažila už mnoho ležících fotografů.

Vedle bohoslužeb se v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha odehrály významné korunovace českých králů a královen. Jsou zde uloženy ostatky českých politických a duchovních osobností a v roce 2011 zde proběhl státní pohřeb prvního porevolučního prezidenta Václava Havla.

Nepropásněte střídání Hradní stráže

Pověstná jsou modrobílá strážní stanoviště, tzv. budky, před branami do areálu Pražského hradu, ve kterých hlídkují členové Hradní stráže. Stojí nehnutě jako sochy, navzdory počasí nebo dotěrným turistům a jejich snahám získat selfie. Uniformy z dílny významného výtvarníka Theodora Pištěka mívají v létě světlejší než v zimě, přesto bývají při tropických teplotách nad 30 °C staženi z přehřátých budek na nádvoří Hradu.

Současně hlídá Pražský hrad kolem 40 vojáků s puškami, které jsou však znehodnocené a jen pro efekt. U sebe nosí členové Hradní stráže ještě pistoli. Turisticky přitažlivé střídání Hradní stráže probíhá v každou celou hodinu. Jednou denně v pravé poledne je střídání stráží vyobrazené jako velkorysá přehlídka za doprovodu orchestru Hudby Hradní stráže na 1. nádvoří Pražského hradu.

Zavazadla nechte doma

Areál Pražského hradu je pro veřejnost otevřen od 6 do 22 hodin, návštěvnické objekty pak zpravidla od 9 do 17 hodin. U vstupů do Hradu, jak ve směru od Jeleního příkopu, tak z Hradčanského náměstí, počítejte s bezpečnostní prohlídkou, kdy hradní stráž nahlíží do zavazadel. Obecně se nedoporučuje brát s sebou na Pražský hrad objemný batoh nebo kufr. Stejně tak Hrad upozorňuje na bezletovou zónu a tedy zákaz používání populárních dronů.

Co všechno nabízí areál Pražského hradu?

Návštěvnické objekty Pražského hradu: Starý královský palác (s Vladislavským sálem), Zlatá ulička s věží Daliborkou, bazilika sv. Jiří, Prašná věž – Mihulka, Obrazárna Pražského hradu, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Velká jižní věž katedrály, Rožmberský palác, Zahrady Pražského hradu.

Výstavní prostory můžete zhlédnout v: Jízdárně Pražského hradu, Císařské konírně, Tereziánském křídle a Belvedéru.