Výška a krása svatovítské katedrály předčí vaše představy. Ať k ní míříte poprvé, nebo už jste ji viděli. Moment němého úžasu vás přepadne pokaždé, když k ní projdete skrz budovu z druhého nádvoří Pražského hradu. Najednou se tyčí pár metrů před vámi až do nebes. Chrám sv. Víta, Vojtěcha a Václava, jak zní úplný název, je právem nejvýznamnějším stavebním i duchovním monumentem Prahy.

Je to právě katedrála sv. Víta, která tvoří majestátné panorama Pražského hradu, lákající k návštěvám z mnoha míst metropole.

Historické poklady a mauzoleum

Interiér chrámu s unikátní křížovou klenbou a 24 kaplemi ukrývá nespočet uměleckých děl a kulturně-historických artefaktů. Zde jsou uloženy české korunovační klenoty. V kryptách pod chrámem jsou umístěné hrobky českých panovníků a jejich rodin, dále českých patronů, šlechticů i arcibiskupů. Mezi nejvýznamnější památku uvnitř chrámu patří jak mramorové královské mauzoleum, tak například stříbrný náhrobek sv. Jana Nepomuckého, vážící 20 tun a umístěný v jižním ochozu.

Až třetí kostel v pořadí

Když kolem roku 930 zakládal kníže Václav I. malou rotundu svatého Víta, jistě netušil, že dal právě vzniknout nejposvátnějšímu místu v Čechách. Tím se rotunda stala až po Václavově smrti a uložení jeho ostatků. Proto netrvalo dlouho a románskou kapli nahradila prostornější bazilika. Úctyhodná trojlodní katedrála sv. Víta v gotickém stylu vyrostla na stejném místě v roce 1344, současně s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Hrob sv. Václava s jeho kostmi dodnes spočívá v kryptě pod katedrálou.

Geniální dílo Petra Parléře

Podle zadání krále Karla IV. začal chrám sv. Víta budovat francouzský architekt Matyáš z Arrasu. Záhy po jeho smrti v roce 1352 se však díla ujal německý stavitel Petr Parléř, jehož schopnosti projektanta zásadně předešly svou dobu. Konstrukční řešení klenutých stropů dodnes bere dech. Dokonalý systém vnějších opěr a sloupů odlehčil nosné stěny katedrály a umožnil vyplnit je majestátnými vitrážemi.

Do své smrti v roce 1399 stihl Parléř vtisknout chrámu sv. Víta podobu přední evropské stavby vrcholné gotiky. Díky jeho umění se katedrála stala požadovanou dominantou komplexu Pražského hradu a duchovním centrem českých zemí, které i v moderní době denně obdivují tisíce lidí.

Dokončení po 600 (!) letech

Po Petru Parléřovi, který před svou smrtí ještě stihl uzavřít chór prozatímní stěnou, se dlouhé stovky let nenašel žádný architekt, který by v honosném díle pokračoval. Stavba byla obnovena až na konci 19. století a slavnostně dokončena v roce 1929. Téměř 600 let od položení základního kamene získala katedrála sv. Víta finální podobu.

Neuvěřitelné rozměry chrámu

Půdorys svatovítské katedrály má tvar kříže s nejdelší základnou 124 metrů a maximální šířkou 60 metrů. Výška klenby je 33 metrů, hlavní věž dosahuje úctyhodných 96,5 metru, čelní věže 82 metrů. Zvon Zikmund o průměru 2,65 metru a odhadované hmotnosti kolem 15 tun patří k evropským unikátům.

Jak se dostat k chrámu sv. Víta

Otázka by měla spíš znít, jak se dostanete na Pražský hrad, poté už katedrálu neminete. K Hradu můžete stoupat od řeky po Starých zámeckých schodech, přijet tramvají přímo na zastávku Pražský hrad nebo popojet o pár stanic dál a užít si historickou procházku z Pohořelce směrem k Hradčanskému náměstí.

Foto – zdroj: Pixabay.com