Dominanta Vyšehradu, bazilika sv. Petra a Pavla, je v panoramatu Prahy nepřehlédnutelná. Její krása vás ohromí zvenčí i uvnitř, kde uchovává mnoho vzácných relikvií. Zastavte se a nasajte téměř 1000letou historii tohoto duchovního místa. Času zde stráveného litovat určitě nebudete.

Honosný titul basilica minor

Bazilika založená v letech 1070 až 1080 byla mnohokrát přestavována, vždy v duchu dobové architektury. Svou současnou novogotickou podobu získala až na přelomu 19. a 20. století. Majestátnost průčelí s dvěma novými věžemi, nyní už typickými ve výhledu na Vyšehrad, doplnily krásné secesní prvky uvnitř chrámu. Duchovní i historický význam kostela zpečetil v roce 2003 papež Jan Pavel II., který mu propůjčil vážený titul basilica minor.

Sídlo Vyšehradské kapituly

Za svůj vznik vděčí bazilika českému knížeti Vratislavu II. Svár s jeho mladším bratrem Jaromírem, toho času pražským biskupem, přiměl panovníka zbudovat si vyšehradské útočiště. Kostel sv. Petra a Pavla se stal základnou Vyšehradské kapituly, která byla nezávislá na pražském biskupovi a podléhala přímo papeži.

Skvosty uvnitř baziliky

Při prohlídce baziliky jistě stojí za povšimnutí deskový obraz Panny Marie Vyšehradské, tzv. Dešťové. Naleznete jej v levé části chrámu, čtvrté postranní kapli. Na jižní straně kněžiště pak nahlédněte do kaple Panny Marie Šancovské (Hradební), kde je umístěna socha se zázračnou minulostí. Podle legend uzdravovala nemocné. Každou celou hodinu, od 11 do 21 hodin, se také můžete zaposlouchat do místní zvonkohry, která je napojena na elektrický pohon a počítačový program s 50 upravenými známými melodiemi.

Unikátní hřbitov pro vyvolené

Hřbitov u baziliky sv. Petra a Pavla je nejstarší na Vyšehradě. Díky dostatečné vzdálenosti od města unikl zrušení během josefínských reforem v 18. století a jako historický unikát se zachoval dodnes. Nejdéle zde leží církevní hodnostáři, jeptišky a ošetřovatelé nemocných. Na konci 19. století byl hřbitov u baziliky sv. Petra a Pavla pasován na národní pohřebiště a byla zde zbudována hrobka Slavín. Tady nalezla místo posledního odpočinku řada uctívaných osobností českých dějin.

Betlém v životní velikosti

O Vánocích (od 25. 12. do 2. 2.) bývá v bazilice dvou svatých apoštolů Petra a Pavla vystaven obsáhlý betlém. Zahrnuje třináct figur lidí a zvířat vyřezaných ze dřeva v životní velikosti. Výroba betlému se datuje do 19. století, na konci minulého století byly jeho postavy zrestaurovány a usazeny do dřevěné salaše se šindelovou střechou.

Otvírací doba a vstupné

Během církevních obřadů, jejichž program naleznete na webu Vyšehradské kapituly, je bazilika sv. Petra a Pavla uzavřena. Mimo ně je bazilika veřejnosti přístupná od dubna do října povětšinou od 10 do 18 hodin, v zimním období pouze do 17 hodin. Za plný vstup do baziliky a klenotnice zaplatíte 50 Kč, zlevněné vstupné pro děti, studenty a seniory činí 30 Kč.